Hippolyte Coaching - Coachen met paarden is leren door ervaren!
Algemene werkwijze
Tijdens het intakegesprek gaan we eerst na wat er precies speelt, waar de knelpunten liggen en wat het gewenste resultaat is van de sessies. Het intakegesprek zakelijk/zorg bestaat uit 2 delen. Met u als bedrijf of zorginstelling om de gewenste resultaten van de sessies in kaart te brengen en met de coachee zelf. Zonder toestemming van de coachee kunnen de sessies geen doorgang vinden.
Na elke sessie volgt een korte evaluatie met de coachee. Deze evaluaties zijn persoonlijk. De resultaten van de sessies  in het kader van een zakelijk- of zorgtraject worden gezamenlijk besproken en geëvalueerd, waarna een eindverslag volgt.
Teamuitje
Voorbereiding met intake, geen eindverslag.
Workshops
Geen intake en eindverslag, onderwerpen worden vooraf gekozen. Zo kan iedereen kennismaken met deze vorm van coaching.
Aantal coaches en/of begeleiders
Individuele sessies en sessies met familie en/of vrienden tot en met 3 personen worden gehouden met 1 coach.  Is er een opstelling nodig met meer personen dan zullen er minimaal 2 coaches ingeschakeld worden omwille van de veiligheid en om voldoende aandacht te kunnen geven aan iedere deelnemer tijdens de activiteiten. Het meenemen van een eigen coach/hulpverlener is bespreekbaar.
Aantal sessies
Het aantal sessies kan variëren. Op basis van het/de intakegesprek(ken) zal u een passend voorstel worden gedaan.  Equine Assisted Coaching is bij uitstek geschikt voor korte programma's !
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint